Grupa Poststudencka

Grupa Poststudencka

Grupa Poststudencka Duszpasterstwa Akademickiego Arka

Spotkania grupy są skierowane do Absolwentów i młodzieży pracującej (w wieku powyżej 25 lat) związanych z Duszpasterstwem Akademickim Arka na warszawskim Grochowie.

Spotkania odbywają się w pierwszy i czwarty piątek każdego miesiąca około godz. 20:30 (wcześniej Msza św. o 19:45, Adoracja 19:00) w Domu Słowa Bożego, ul. Grochowska 194/196 w Sali telewizyjnej na III piętrze.

  • W pierwsze piątki miesiąca rozważamy Słowo Boże z najbliższej niedzieli (czytania, psalm Ewangelia)
  • W czwarte piątki omawiamy sprawy związane z wiarą, życiem Kościoła, zapraszamy ciekawych gości, planujemy wspólne wyjazdy.

Opiekę duchową nad uczestnikami sprawuje Dyrektor Domu Słowa Bożego – Arka ks. Jacek Grzybowski.

Serdecznie zapraszamy!